Theorie Examen

Theorie voor autorijles

Voordat je praktijkexamen kunt doen, moet je geslaagd zijn voor het theorie-examen. Als je daarvoor slaagt ontvang je een theoriecertificaat. Dat certificaat overhandig je bij het begin van het praktijkexamen, samen met enkele andere documenten. Je mag alleen theorie-examen doen als je zestien jaar of ouder bent.

Direct een certificaat

Het examen duurt ongeveer drie kwartier, inclusief de toelichting vóór de examenvragen. Daarna stelt de computer in ongeveer een kwartier de uitslag vast. Als je slaagt, krijg je het theoriecertificaat direct mee. Als je zakt, krijg je een uitslagformulier met daarop per examenonderwerp het aantal vragen dat je foutief, te laat of niet hebt beantwoord. Daarnaast staat een lijst afgedrukt met alle examenonderwerpen (bijvoorbeeld “verkeersborden”, “inhalen” of “voorrangsregels”). Ik kan je uitgebreid over die onderwerpen informeren.

Bestel via ons je theorieboeken en pak fikse kortingen!

Theorie-examen bestaat uit

Het theorie-examen voor de personenauto bestaat per 1 maart 2009 uit drie onderdelen:

Een onderdeel over gevaarherkenning (25 vragen)
Een onderdeel over verkeersregels (30 vragen)
Een onderdeel over verkeersinzicht / risico’s (10 vragen)

Gevaarherkenning

Het onderdeel gevaarherkenning is nieuw sinds maart 2009. De gevaarherkenningsvragen beantwoord je door aan te geven wat je in deze situatie zou doen:

remmen (dat wil zeggen flink snelheid verminderen of zelfs stoppen)
gas loslaten (dat wil zeggen extra attent zijn en voorbereid zijn op een andere gedragskeuze)
of niets (dat wil zeggen gewoon door blijven rijden met dezelfde snelheid)

Verkeersinzicht en risico’s

Bij de vragen over verkeersinzicht gaat het niet zozeer over wat in de wet geregeld is, maar vooral wat in een bepaalde situatie verstandig is om te doen.

Wanneer geslaagd?

Je moet 65 vragen beantwoorden. Het theorie-examen bestaat uit ja/nee vragen, meerkeuze vragen, open vragen en gedragskeuzevragen (bij gevaarherkenning). De vragen worden gesteld bij beelden van verkeerssituaties op grote tv-monitoren. Je beantwoordt de vragen met drukknoppen in de tafel.

Je bent geslaagd als:

je 12 vragen goed hebt (van de 25) van het onderdeel gevaarherkenning
je 35 vragen goed hebt (van de 40) van de onderdelen verkeersregels en verkeersinzicht